CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Vũ Xuân Phước

ThS.BS Vũ Xuân Phước
ThS.BS Vũ Xuân Phước

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Ngoại

Chuyên ngành: Ngoại cột sống

Kinh nghiệm:

Bác sỹ khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống – Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Vietlife Clinic Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved