CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Vũ Mạnh Hùng

ThS.BS Vũ Mạnh Hùng
ThS.BS Vũ Mạnh Hùng

Chức vụ: Bác sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên ngành: Chẩn Đoán Hình Ảnh

Bằng cấp chuyên môn:

– Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

– Tốt nghiệp “Bác sĩ nội trú” chuyên ngành Chẩn đoán Hình Ảnh, Đại học Y Hà Nội

– Tu Nghiệp “ Bác sĩ nội trú” (FFI) tại Pháp

Kinh nghiệm:

– Nguyên trưởng phòng MRI bệnh viện Nguyễn Tri Phương

– Bác sĩ khoa Chẩn Đoán Hình ảnh BV Nguyễn Tri Phương

– Trên 15 năm kinh nghiệm Chẩn Đoán Hình Ảnh và chuyên sâu Cộng Hưởng Từ

– Từng công tác tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện FV

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved