CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS. Trần Hữu Hiền

ThS.BS. Trần Hữu Hiền
ThS.BS. Trần Hữu Hiền

Chuyên ngành: Nội tiêu hoá

Bằng cấp chuyên môn:

– Tốt nghiệp trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2014

– Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

Kinh nghiệm:

– Từng công tác tại Khoa Nội Tiêu Hoá – Bệnh viện nhân dân 115

– Thành viên Hội Gan Mật Châu Âu

– Tốt nghiệp Bằng DIU ĐH Corse Cộng Hoà Pháp

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved