CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS.TTƯT Trần Thị Phúc

ThS.BS.TTƯT Trần Thị Phúc - Bác sỹ chuyên khoa sản
ThS.BS.TTƯT Trần Thị Phúc

Chức vụ: Bác sỹ Sản phụ khoa

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Kinh nghiệm: Nguyên là Trưởng khoa Sản Bệnh – Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương.

Địa chỉ: Vietlife Clinic Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved