CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Nguyễn Hồng Thái

ThS.BS Nguyễn Hồng Thái

Chuyên ngành: Cơ xương khớp
Bằng cấp chuyên môn:
· Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1990
· Bằng sơ bộ chuyên khoa, Chấn thương chỉnh hình, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 1995
· Bằng Thạc sĩ Y học, Chấn thương chỉnh hình, Đại Học Y Dược, TP. Hồ Chí Minh, 2000
Đào tạo nâng cao:
· Điều trị Leucemie dòng Lympho ở trẻ em, 2000
· Sử dụng kỹ thuật FNAC trong chẩn đoán bướu xương và bướu phần mềm, 2004
Kinh nghiệm:
– Bác sĩ điều trị, Trung tâm y tế huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, 1991
– Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, 1995

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved