CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS. BS Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Bác sỹ khoa xét nghiệm

Chuyên ngành: Xét nghiệm

Kinh nghiệm: Bác sỹ Khoa Huyết Học, Bệnh viện Bạch Mai.

Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved