CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Lê Văn Diễn

Phó phòng chẩn đoán hình ảnh
Phó phòng chẩn đoán hình ảnh Phòng khám Vietlife MRI Trần Bình Trọng

Chức vụ: Phó phòng chẩn đoán hình ảnh Phòng khám Vietlife MRI Trần Bình Trọng.

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Kinh nghiệm: Chuyên gia về siêu âm thai, siêu âm ổ bụng và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved