CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

ThS.BS Lê Trí Khoa

ThS.BS Lê Trí Khoa
ThS.BS Lê Trí Khoa

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội
  • Tốt Nghiệp Nội Tiêu Hóa tại Bệnh Viện Bạch Mai
  • Tốt nghiệp Nội Tiêu Hóa sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Học Viện Quân Y

 Kinh nghiệm:

  • Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Becamex
  • Trưởng khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark

Địa chỉ: Vietlife Clinic Sư Vạn Hạnh, P13, Q10, Hồ Chí Minh

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved