CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

BSCKII Lê Tuyết Anh

BSCKII Lê Tuyết Anh

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội
  • 2006: Tốt nghiệp BSCKII

Kinh nghiệm: Nguyên là bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa, BV Bạch Mai.

Địa chỉ: Vietlife Clinic Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved