CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

BSCKI Hứa Thị Tú Sơn

BSCKI Hứa Thị Tú Sơn

Chuyên ngành: Nội Thần Kinh
Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y dượng Tp. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I Nội thần kinh, Trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh (2004 – 2006)
Chứng chỉ đào tạo Điện cơ Liên sườn khóa 4, thời gian đào tạo 3 tháng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (3/2018 – 7/2018)
Chứng chỉ đào tạo: 03 tháng Điện tâm đồ trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh (2 /2017 – 05/2017)
Chứng chỉ đào tạo: 01 tháng Bồi dưỡng kiến thức phục hồi chức năng trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh (10/2015)
Chứng chỉ lớp Điện thần kinh cơ 6 tháng tại Bệnh viện 175 do thầy Nguyễn Hữu Công giảng dạy (8/2001 – 2/2002)
Kinh nghiệm:
Bác sĩ từng công tác tại khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115
Bác sĩ điều trị khoa Nội thần kinh – Bác sĩ phụ trách phòng điện cơ, Bệnh viện Nhân dân 115 (2000 – 2016)
Bác sĩ điều trị Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (1997 – 2000)
Thành viên Hội Thần kinh học Tp. Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Thần kinh cơ Tp. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved