CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028.3868.0909

BSCKII Đoàn Xuân Trường

ThS.BS Vũ Xuân Phước

BSCK Nguyễn Thị Hồng Cúc

BSCKII Thầy thuốc ưu tú Phạm Tuấn Khoa

BSCKI Phạm Thị Huỳnh Giao

BSCKI Vũ Thị Thanh Hương

ThS.BS Nguyễn Hồng Thái

BSCKI Hứa Thị Tú Sơn

BSCKI Phan Thị Thanh Thuỷ

BSCKI Võ Thị Kim Dung

ThS.BS Lê Trí Khoa

ThS.BS Trần Trung Kiên

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved