CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

ThS.BS Phạm Thị Quỳnh

Chức vụ: Bác sỹ Sản phu khoa

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Kinh nghiệm: Nguyên là Trưởng khoa Sản, Bệnh viện E

Lịch khám: T4, T5, T6, T7 hàng tuần.

Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved