CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

BSCKII Thái Thị Hồng Ánh

Bác Sĩ CKII Thái Thị Hồng Ánh – Cố Vấn Chuyên Môn, Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Cơ Xương Khớp

Chuyên ngành: Nội Cơ Xương Khớp

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Dược TP.HCM năm 1983
  • Tốt nghiệp Chuyên Khoa Thấp Khớp – Pháp năm 1991 (Trình độ 1) và 1999 (Trình độ 2)
  • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1, Đại Học Y Dược Huế năm 2007
  • Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 2, Đại Học Y Dược Huế năm 2011

KINH NGHIỆM Y KHOA

  • 2003 – 2013: Trưởng Khoa Nội – Cơ Xương Khớp – Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
  • Phó Chủ Tịch Hội Đau TP.HCM
  • Phó Chủ Tịch Hội Thấp Khớp Học TP.HCM – Ủy Viên Thường Trực Hội Thấp Khớp Học Việt Nam

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved