CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Nhi

Chuyên ngành: Nhi khoa

Bằng cấp chuyên môn:

  • Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội
  • BSCKII, ĐH Y Hà Nội

Kinh nghiệm: Nguyên Phó khoa Hô hấp, BV Nhi Trung Ương.

Lịch khám: T2,T3,T4 hàng tuần.

Địa chỉ: Vietlife Clinic Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved