CSKH HN
024.7307.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

BSCKI Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ: Bác sỹ chuyên khoa Nội

Chuyên ngành: Nội tổng hợp

Kinh nghiệm: Bác sỹ đang công tác tại Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ, Bộ Công an.

Lịch khám: T3 hàng tuần.

Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved