CSKH HN
024.730.8999
CSKH HCM
028 3868 0909

BSCKI Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Bác sỹ khoa CĐHA

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2002: Tốt nghiệp ĐH Y Hải Phòng.

nghiệp năm 2004

  • 2004: Tốt nghiệp BSCK định hướng CĐHA, ĐH Y Hà Nội.
  • 2013: Tốt nghiệp BSCKI, ĐH Y Hải Phòng.

Kinh nghiệm: Bác sỹ Khoa CĐHA, BV Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

Địa chỉ: Vietlife Clinic MRI Sư Vạn Hạnh, Phường 13 – Quận 10 – Tp HCM.

Xem thêm

Copyright ©2018 VietlifeClinic. All Rights Reserved

090.699.3330